Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 10 od 31.07.2017.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2016 i 10/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex