Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 1/2023 od 13.02.2023.)


 • Odluka o javnom zaduživanju grada Valjeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu - prvi rebalans -
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Valjeva za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Prve izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu
 • Zaključak o ispravci tehničkih grešaka u planskom dokumentu "Izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare - treća izmena-"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o ceni usluga zoohigijene Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu
 • Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2023. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama radova za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekata javnog vodovoda i kanalizacije JKP "Vodovod-Valjevo"
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2023. godini
 • Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2023. godini
 • Odluka o pokretanju inicijative za proširenje područja Slobodne zone "Šabac" na područje grada Valjeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na razrešenje direktora i imenovanje direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Agrorazvoj-valjevske doline" Valjevo
 • Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova organa Društva sa ograničenom odgovornošću "Agrorazvoj-valjevske doline" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Apoteke "Valjevo"u Valjevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Valis" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Internacionalnog umetničkog studija "Radovan Trnavac Mića" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Kolubara" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" iz Valjeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture Centar za kulturu Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Moderne galerije Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove za galerijske poslove"Moderna galerija Valjevo"
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu u cilju smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji Grada Valjeva u 2023. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1774/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1780/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1785/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1786/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1775/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-2/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-4/2023-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1776/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj: 40-1777/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex