Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 1/2022 od 04.02.2022.)


 • Plan generalne regulacije "Gradac"
 • Plan generalne regulacije "Novo naselje"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja privrednog društva Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko Tamnava" d.o.o Ub za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva privrednog društva Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko Tamnava" d.o.o Ub za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja komunalnim otpadom JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja delatnosti zoohigijene JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja javnim parkiralištima JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja čistoće na površinama javne namene JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja grobljima i sahranjivanju JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja javnih zelenih površina JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Polet" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP "Polet" iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Toplana - Valjevo" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP "Toplana - Valjevo" iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja dimničarskih usluga za 2022. godinu JKP "Toplana - Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala JKP "Toplana - Valjevo"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod - Valjevo" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP "Vodovod - Valjevo" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo- Rovni "Kolubara" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Agrorazvoj-valjevske doline" d.o.o Valjevo za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Procene rizika od katastrofa za teritoriju grada Valjeva
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva broj: 011-11/2022-01/1
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva broj: 011-12/2022-01/1
 • Rešenje o imenovanju direktora IUS "Radovan Trnavac Mića" Valjevo
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-1801/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-1803/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-1823/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-29/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1824/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-7/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-30/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-49/2022-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.01.2022. godine - 31.01.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex