Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 1 od 09.02.2018.)


  • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA NA IZGRADNJI, ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA JAVNOG VODOVODA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2018)
  • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA SEOSKOG VODOVODA GORNJA GRABOVICA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA VALJEVA ZA PERIOD 2018. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA REALIZACIJE KLJUČNIH ELEMENATA U CILJU UNAPREĐENJA TURISTIČKIH POTENCIJALA PROSTORA DIVČIBARA U PERIODU OD 2018. GODINE DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA KOMUNALNIH USLUGA KOJE PLAĆAJU NEPOSREDNI KORISNICI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2016, 4/2017 - sveska 1, 11/2017, 12/2017 - sveska 1 i 1/2018)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MERA ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2018)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI I SMANJENJA GUBITAKA U VODOVODNOM SISTEMU VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex