Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 7/2023 od 22.02.2023.)


 • Odluka o usvajanju Plana razvoja grada Užica 2023-2030.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Turističke organizacije Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Narodnog muzeja Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Narodnog pozorišta Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Narodne biblioteke Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Istorijskog arhiva Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Gradskog kulturnog centra Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Gradske galerije Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa finansijskim planom Gradskog centra za usluge socijalne zaštite za 2023. godinu
 • Odluka o usvajanju Programa prostornog snabdevanja toplotom za period od 2022-2030. godine za grad Užice
 • Odluka o usvajanju Komunikacione strategije za promociju održive energetske politike grada Užica 2022-2026.
 • Odluka o usvajanju Zajedničkog akcionog plana za održivu energiju i klimu (JOIN SECAP) Zlatiborskog okruga - grad Užice, opština Čajetina, opština Nova Varoš, opština Priboj, opština Prijepolje, opština Arilje, opština Požega, opština Kosjerić, opština Bajina Bašta
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Omladinske ulice, u Užicu
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Međaj" u Užicu
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije "Trg partizana, deo evidentirane prostorne kulturno-istorijske celine Slanuša - Trg partizana - Ulica Dimitrija Tucovića", u Užicu
 • Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Užica za 2022. godinu
 • Odluka o otuđenju kat. parcela broj 3711/10 i 3711/11. obe KO Sevojno iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda (lokacija "Mejug")
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju kat. parcele broj 11599 KO Užice iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o otuđenju kat. parcele broj 2051/2 i dela kat. parcele broj 2051/1, obe KO Užice putem neposredne pogodbe
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine grada Užica kat. parcela broj 3820/4 i 3820/22, obe KO Užice kao jedinstvene parcele putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda (lokacija Kasarna "IV puk")
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća "Bioktoš" Užice
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Veliki park" Užice
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Užica za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine - Zeleni savet za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Vojislav - Lale Stefanović" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju sekretara Komisije za planove

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex