Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 62/2022 od 30.12.2022.)


  • Odluka o izmeni Odluke o određivanju posebnih javnih parkirališta
  • Rešenje o ukidanju 1-E zone u okviru 1 tarifnog sistema u JGTP na teritoriji grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex