Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 59/2020 od 18.12.2020.)


  • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za period januar-septembar 2020. godine
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2021. godinu
  • Kadrovski plan uprave Gradske opštine Sevojno za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex