Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 54 od 26.11.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Užica za period januar - septembar 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Stan" Užice za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JKP "Niskogradnja" Užice za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu Apoteke "Užice" Užice
 • Program energetske efikasnosti grada Užica za period 2021-2023. godina
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Užica
 • Odluka kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Užica, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2021. godinu, razvrstava u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni kat. parcele broj 4228/2 KO Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Apotekarske ustanove Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Gradske galerije Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex