Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 51/2021 od 25.11.2021.)


  • Odluka o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
  • Naredba o utvrđivanju Plana za postupanje u slučaju velikih snežnih padavina na teritoriji grada Užica u sezoni 2021/2022. godine
  • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje grada Užice
  • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u ulicama Lipa i Momčila Tešića
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš Užice vezano za Dopunu Cenovnika usluga za Gradsku upravu Užice za održavanje zelenih površina i održavanje javne higijene

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex