Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 5/2021 od 08.02.2021.)


  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika uprave Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika uprave Gradske opštine Sevojno

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex