Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 5 od 14.02.2020.)


  • Rešenje o izboru člana Komisije za budžet i finansije
  • Odluka o postupku izrade i dostave materijala za Veće Gradske opštine Sevojno i Skupštinu Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Gradske opštine Sevojno za 2020. godinu
  • Odluka o upotrebi imena Gradske opštine Sevojno

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex