Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 48/2021 od 01.11.2021.)


  • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Bioktoš" o visini naknade za usluge iznošenja smeća
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Bioktoš" vezano za Cenovnik osnovnih pogrebnih usluga, Cenovnik sporednih pogrebnih usluga i Cenovnik građevinskih radova
  • Program zimskog održavanja ulica, trotoara, drugih javnih površina i lokalnih puteva na području grada Užica za sezonu 2021/2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex