Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 47/2021 od 22.10.2021.)


  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica
  • Izmena i dopuna Programa postavljanja komunalne opreme na teritoriji grada Užica i Gradske opštine Sevojno, broj: 352-112 /15-21
  • Izmena i dopuna Programa postavljanja komunalne opreme na teritoriji grada Užica i Gradske opštine Sevojno, broj: 352-112 /15-22

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex