Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 47 od 24.12.2019.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradska toplana Užice" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Niskogradnja" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Odluka o prihvatanju Prve izmene i dopune Ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Duboko" Užice
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Užice razvoj" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Stan" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Aerodrom Ponikve" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program poslovanja JP "Aerodrom Ponkve" Užice za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2020. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program poslovanja JP "Veliki park" za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Užica
 • Odluka o izmenama Odluke o besplatnom i regresiranom prevozu
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Bioktoš" Užice
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora JKP "Bioktoš" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JP "Veliki park" Užice
 • Odluka o obrazovanju Komisije za javnu nabavku prenosa sednica Skupštine grada u 2020. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex