Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 44 od 05.10.2020.)


  • Rešenje o pokretanju postupka i preduzimanju aktivnosti radi realizacije projekta ugovornog javno-privatnog partnerstva
  • Rešenje o osnivanju Saveta za privredu za velika i srednja preduzeća
  • Rešenje o osnivanju Saveta za privredu za mikro, mala preduzeća i preduzetnike

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex