Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 44 od 17.12.2019.)


  • Odluka o budžetu grada Užica za 2020. godinu
  • Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno Gradskoj opštini Sevojno u 2020. godini
  • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Užica
  • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom po tržišnoj ceni dela kat. parcele broj 3936/36 KO Sevojno
  • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom po tržišnoj ceni dela kat. parcele broj 10890/1 KO Užice
  • Odluka o razmeni prava javne svojine na kat. parceli br. 8180/4 KO Užice, za pravo privatne svojine na delovima kat. parcela br. 8180/1, 8180/3 i 8180/2 sve KO Užice, uz doplatu razlike za preostalu površinu građevinskog zemljišta u javnoj svojini u novcu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na zaključenje aneksa III Ugovora o zajedničkom finansiranju izgradnje poslovno-stambenog objekta u Užicu, na uglu ulica Dositejeve i Kralja Petra I
  • Odluka o podnošenju kandidature grada Užica za organizaciju "MOSI" za 2022. godinu
  • Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP "Vodovod"
  • Rešenje o prestanku mandata direktora JKP "Vodovod"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex