Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 44 od 19.11.2018.)


  • ODLUKA O PRIMARNOM KORIŠĆENJU PRIRODNOG GASA KAO ENERGENTA U JAVNIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA UŽICA U GREJNOJ SEZONI 2018/19 ("Sl. list grada Užica", br. 44/2018)
  • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 27-1/2015, 17/2016, 34/2016, 21/2017, 23/2017, 26/2017, 36/2017, 17/2018, 25/2018, 27/2018, 33/2018, 41/2018 i 44/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex