Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 42 od 28.09.2020.)


  • Rešenje o imenovanju članova Lokalnog saveta za zapošljavanje
  • Izmena Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex