Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 35 od 26.09.2019.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sevojno
  • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za period januar-jun 2019. godine
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex