Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 33/2021 od 28.07.2021.)


  • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
  • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinskopravne poslove
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex