Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 32 od 20.09.2019.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o prestanku mandata članova Gradskog veća
 • Odluka o izboru članova Gradskog veća
 • Odluka o izvršenju Odluke o budžetu grada Užica za period januar-jun 2019. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2019. godinu
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica, neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda na lokaciji "Kasarna IV puk" Krčagovo
 • Odluka o odobravanju pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Užica, uz naknadu, neposrednom pogodbom po tržišnoj vrednosti
 • Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju
 • Rešenje o prenosu prava javne svojine grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom bez naknade, na građevinskom zemljištu koje čini kompleks Aerodroma "Ponikve" u Užicu
 • Rešenje o prenosu prava javne svojine grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom i bez naknade
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Niskogradnja" Užice
 • Rešenje o prestanku mandata Nadzornog odbora JKP "Niskogradnja" Užice
 • Odluka o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za javna priznanja i nagrade
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Medicinske škole
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Stari grad" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Prve osnovne škole Kralja Petra II Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Bogosav Janković" Kremna
 • Odluka o pokretanju inicijative za brisanje i ispravku naziva naseljenih mesta na teritoriji grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex