Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 3/2021 od 25.01.2021.)


  • Rešenje o formiranju Radne grupe za uspostavljanje, realizaciju, praćenje i procenu usluga socijalne zaštite u gradu Užicu
  • Godišnji plan javnih konkursa za 2021. godinu
  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Užica za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex