Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 29/2022 od 16.06.2022.)


  • Naredba o racionalnom i u skladu sa namenom korišćenja pijaće vode
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju cena usluga taksi prevoza
  • Ispravka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex