Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 25 od 08.07.2019.)


  • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
  • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za finansije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex