Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 23/2021 od 13.05.2021.)


  • Odluka o obrazovanju Lokalnog saveta za zapošljavanje Gradske opštine Sevojno
  • Poslovnik o radu Lokalnog saveta za zapošljavanje
  • Rešenje o imenovanju članova Lokalnog saveta za zapošljavanje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex