Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 22/2021 od 12.05.2021.)


  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Sevojno za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Gradske opštine Sevojno za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex