Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 20/2023 od 09.06.2023.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš u vezi sa Cenovnikom deponovanja komunalnog otpada na teritoriji grada Užica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš u vezi sa Cenovnikom ostalih komunalnih usluga
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Bioktoš u vezi sa Cenovnikom ostalih komunalnih usluga koje se finansiraju sredstvima Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivog razvoja
  • Rešenje o zatvaranju lokacije za odlaganje otpada - deponije "Sarića Osoje"
  • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Užica (prečišćen tekst)
  • Odluka o socijalnoj zaštiti grada Užica (prečišćen tekst)
  • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja kulture grada Užica za period 2024-2029. godine (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex