Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 2/2023 od 19.01.2023.)


  • Rešenje o stavljanju van snage Odluke Gradskog veća br. III 401-1/23 od 12.1.2023. godine o dodeli dotacije "Biznis inkubatoru" Užice
  • Odluka o dodeli subvencije "Biznis inkubatoru" Užice
  • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Užice" u Užicu
  • Godišnji plan javnih konkursa za 2023. godinu
  • Izmena i dopuna Programa postavljanja komunalne opreme za prikupljanje komunalnog otpada na teritoriji grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex