Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 19/2023 od 02.06.2023.)


  • Naredba o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Užica za vode II reda za 2023. godinu
  • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex