Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 19/2021 od 29.04.2021.)


  • Odluka o davanju saglasnosti opštini Požega da u ime i za račun grada Užica vrši nadležnosti ovlašćenog predlagača kapitalnog projekta/nosioca investitorskih ovlašćenja pripreme i izgradnje regionalnog sistema za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za grad Užice i opštine Arilje, Ivanjica, Kosjerić i Požega do osnivanja regionalnog preduzeća
  • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2021. godinu
  • Izmena i dopuna Programa postavljanja komunalne opreme za prikupljanje komunalnog otpada na teritoriji grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex