Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 19 od 28.03.2018.)


  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "UŽICE" U UŽICU ("Sl. list grada Užica", br. 11/2015 i 19/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "BIOKTOŠ" NA CENOVNIK USLUGA PARKIRANJA I ODNOŠENJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA ("Sl. list grada Užica", br. 11/2014, 12-1/2018 i 19-1/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU MINIMALNOG MESEČNOG IZNOSA TROŠKOVA INVESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZGRADA I IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list grada Užica", br. 19/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU VREDNOSTI KOEFICIJENATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE KORISTE ZA UTVRĐIVANJE MESEČNOG IZNOSA MINIMALNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZGRADA I ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA ZGRADE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list grada Užica", br. 19/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex