Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 17/2022 od 08.04.2022.)


  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Inkluzivni centar"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Pomoć u kući za starije osobe"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Prilagođeni prevoz za korisnike dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Savetovalište za porodicu"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Lični pratilac deteta"
  • Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite "Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex