Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 16/2023 od 16.05.2023.)


  • Rešenje o obrazovanju Saveta za brigu o deci
  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnik Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex