Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 15/2022 od 30.03.2022.)


  • Odluka o davanju saglasnosti na objavljivanje tekstualnog dela Plana generalne regulacije "Užice-centralni deo" III faza
  • Odluka o obrazovanju Saveta za migracije grada Užica
  • Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex