Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 14 od 29.05.2019.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada
  • Odluka o završnom računu budžeta grada Užica za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Užica
  • Odluka o izgradnji kotlovskog postrojenja "Međaj"
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za formiranja liste kandidata za članove nadzornog odbora javnih preduzeća
  • Odluka o izmeni Odluke o izboru Komisije za predstavke i pritužbe
  • Odluka o izmeni Odluke o izboru Komisije za društvene delatnosti
  • Odluka o izboru Komisije za poljoprivredu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex