Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 13/2023 od 31.03.2023.)


  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Dela Omladinske ulice" u Užicu (tekstualni deo)
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Međaj" u Užicu (tekstualni deo)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex