Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 13/2021 od 19.03.2021.)


  • Izveštaj o stanju životne sredine u gradu Užicu za 2020. godinu
  • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex