Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 12 od 15.05.2019.)


  • Program postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama druge namene na teritoriji grada Užica
  • Naredba o utvrđivanju Operativnog plana odbrane od poplava za područje grada Užica za vode II reda u 2019. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex