Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 11/2022 od 21.03.2022.)


  • Rešenje o objavljivanju ukupnog broja birača na području Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o broju glasačkih listića koji se štampaju za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Sevojno raspisanim za 3. april 2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex