Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 8/2023 od 30.03.2023.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVANOSTI ZAHTEVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA
  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, REALIZACIJI PROGRAMA I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU (REVOLVING KREDIT) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU (OVERDRAFT) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2023. GODINE
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U USTANOVI GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex