Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 8/2021 od 01.04.2021.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, REALIZACIJI PROGRAMA I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU UZ PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE KELEBIJA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU UZ PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA NASELJA ČANTAVIR IZMEĐU DEONICE OPŠTINSKOG PUTA SUBOTICA ČANTAVIR, ZAŠTITNOG POJASA VODOTOKA ČIK I DEONICE DRŽAVNOG PUTA II REDA N. ŽEDNIK - ČANTAVIR
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU UZ IZMENU DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRA GRADA SUBOTICE - ZONA I (PODBLOK "P.2", DEO BLOKA "M", DEO BLOKA "B" I DEO PODBLOKA "D.3")
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU UZ PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA ISTOČNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO BIVŠEG KOMPLEKSA LIVNICE I ZAPADNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO UL. ARSENIJA ČARNOJEVIĆA I ALEJE MARŠALA TITA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU UZ PLAN GENERALNE REGULACIJE IV ZA ZONU BANJSKOG TURIZMA "PALIĆ" I DELOVE ZONA "NOVI GRAD" I "ALEKSANDROVO"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA STATUTA GRADA SUBOTICE
 • NACRT ODLUKE O IZMENAMA STATUTA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE KELEBIJA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA NASELJA ČANTAVIR IZMEĐU DEONICE OPŠTINSKOG PUTA SUBOTICA-ČANTAVIR, ZAŠTITNOG POJASA VODOTOKA ČIK I DEONICE DRŽAVNOG PUTA II REDA N. ŽEDNIK - ČANTAVIR
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRA GRADA SUBOTICE - ZONA I (PODBLOK "L.2" DEO BLOKA "M" DEO BLOKA "B" I DEO PODBLOKA "D.3")
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA ISTOČNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO BIVŠEG KOMPLEKSA LIVNICE I ZAPADNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO UL. ARSENIJA ČARNOJEVIĆA I ALEJE MARŠALA TITA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE IV ZA ZONU BANJSKOG TURIZMA "PALIĆ" I DELOVE ZONA "NOVI GRAD" I "ALEKSANDROVO"
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZUEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ
 • OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O PROCENI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE SA PLANOM PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O ODBIJANJU MOLBE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA " ZDRAVO MED MEDIGROUP" SUBOTICA, DA IME GRADA SUBOTICE KORISTI U SVOM POSLOVNOM IMENU
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD SUBOTICU ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE GRADSKI MUZEJ SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA POLITEHNIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA SREDSTVA INFORMISANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex