Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 8 od 02.04.2019.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVIČAJNE GALERIJE "DR VINKO PERČIĆ" - DR VINKO PERĈIĆ KÉPTÁR-ZAVIĈAJNE GALERIJE "DR. VINKO PERĈIĆ"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "HUNJADI JANOŠ" ČANTAVIR
 • PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA, A KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex