Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 7/2022 od 25.02.2022.)


  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
  • PROGRAM ZA RAD SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU (REVOLVING KREDIT) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU (OVERDRAFT) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE U 2022. GODINI
  • ODLUKA O IZMENI POSLOVNIKA O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex