Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 7/2021 od 04.03.2021.)


 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENE I DOPUNE DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO MZ "PROZIVKA" U SUBOTICI
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA" - SZABADKAI ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA" - SZABADKAI ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - SZABADKA VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA, SZABADKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - SZABADKA VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA, SZABADKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU ZVANJA I PRIZNANJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI I USVAJANJU PREDLOGA PROJEKTA JPP "OBAVLJANJE USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex