Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 7 od 29.03.2019.)


  • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA PIJAČNIH USLUGA
  • ODLUKA O CENAMA PIJAČNIH USLUGA
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA ZAPOSLENIH LICA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex