Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 61 od 29.12.2020.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA DIMNIČARSKIH USLUGA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENAMA POGREBNIH USLUGA I USLUGA PRI SAHRANJIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA ČISTE VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex