Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 60 od 23.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROSTOR ISTOČNO OD PRUGE SUBOTICA - SENTA I JUŽNO OD PRUGE SUBOTICA - SEGEDIN U SUBOTICI
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA IZMEĐU POSTOJEĆE I PLANIRANE TRASE ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD - SUBOTICA U ALEKSANDROVU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU VERSKIH KOMPLEKSA I KOMERCIJALNIH SADRŽAJA PORED SENĆANSKOG PUTA
 • ODLUKA O PRIHVATANJU PRENOSA UDELA BEZ NAKNADE GRADU SUBOTICI U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA "FULL PROTECT" D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA SUBOTICE, GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, SLUŽBU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE, LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA SUBOTICE I SLUŽBU ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANU I O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT PALIĆ - PALICSI ÁLLATKERT - ZOOLOŠKI VRT PALIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT PALIĆ - PALICSI ÁLLATKERT - ZOOLOŠKI VRT PALIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE DEČJE POZORIŠTE SUBOTICA - SZABADKAI GYERMEKSZÍNHÁZ - DJEČJE KAZALIŠTE SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE DEČJE POZORIŠTE SUBOTICA - SZABADKAI GYERMEKSZÍNHÁZ - DJEČJE KAZALIŠTE SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV SUBOTICA - SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR - POVIJESNI ARHIV SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV SUBOTICA - SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR - POVIJESNI ARHIV SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - LIFKA SÁNDOR ART MOZI SZABADKA - ART KINO "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - KULTUREINRICHTUNG ART KINO ALEXANDER LIFKA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - LIFKA SÁNDOR ART MOZI SZABADKA - ART KINO "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - KULTUREINRICHTUNG ART KINO ALEXANDER LIFKA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE GRADSKI MUZEJ SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE GRADSKI MUZEJ SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA APOTEKE SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE - A SÚLYOS BETEG GYERMEKEK ÉS FIATALOK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY - FONDACIJA ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLJELE DJECE I MLADEŽI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE - A SÚLYOS BETEG GYERMEKEK ÉS FIATALOK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY - FONDACIJA ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLJELE DJECE I MLADEŽI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA - DANILO KIŠ IFJÚSÁGI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SZABADKA - FONDACIJA ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA - DANILO KIŠ IFJÚSÁGI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SZABADKA - FONDACIJA ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" - EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY - FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" - EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY - FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "10. OKTOBAR" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SEČENJI IŠTVAN" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MAJŠANSKI PUT" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "HUNJADI JANOŠ" ČANTAVIR
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" BAJMOK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE ZA TALENTOVANE UČENIKE "DEŽE KOSTOLANJI" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U USTANOVI GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
 • PROGRAM RADA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex