Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 57 od 03.12.2020.)


  • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U 2020. GODINI
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT PALIĆ - PALICSI ÁLLATKERT - ZOOLOŠKI VRT PALIĆ
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U SKUPŠTINU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA - SZABADKAI ÜZLETI INKUBÁTOR - BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA"
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE SREDNJE ŠKOLE "BOSA MILIĆEVIĆ" SUBOTICA
  • OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex