Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 50 od 10.11.2020.)


  • ZAKLJUČAK O LEGITIMACIJI ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOM MUZEJU SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex