Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 45 od 28.09.2020.)


  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA GRADA SUBOTICE
  • NAREDBA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE (PETNAESTA VANREDNA SEDNICA)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex